قوانین ثبت نام فروشنده

قوانین و مقررات فروشندگی در سایت آفلندبی(Off Land Bey)
قوانین حاضر براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، و با تابعیت از کلیهٔ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به صورت عام و قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه های مربوطه به صورت خاص،از تاریخ ثبت نام در پنل فروشندگی سایت آفلندبی به رسمیت قانونی خواهدرسید. قرارداد حاضر متضمن کلیه توافقات طرفین بوده و توافقات و اظهارات پیشین، اعم از شفاهی و کتبی، در ارتباط با موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد، فاقد هرگونه اثر خواهد بود.
ماده ۱) طرفین قرارداد :    
قرارداد حاظر بین حسن مرشدی پناه به شماره ملی 4020271267 به عنوان مدیر و مسئول سایت فروشگاهی آف لند بی و هر شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه انعقاد قرارداد (ثبت نام در پنل فروشندگی به منزله پذیرش قوانین فروشندگی و انعقاد قرارداد تلقی میشود )با حسن مرشدی پناه امکان فروش کالا و خدمات خود به مشتریان نهایی را از طریق سایت فروشگاه اینترنتی آف لند بی دارد(از این پس تامین کننده نامیده می‌شود و اطلاعات هویتی خود را در هنگام ثبت نام در سایت آفلندبِی وارد میکند) منعقد می گردد و برای طرفین حکم قرار داد قطعی را داشته و طرفین ملزم به اجرای تمامی مفاد آن می باشند.
ماده ۲) تعریف واژگان:
1-فروشگاه آف لند بی (فروشگاه آف لند بی): وبسایت با آدرس اینترنتیwww.offlandbey.ir  است. که یک زیر ساخت آنلاین و برای توزیع  فروش محصولات تآمین کنندگان کالاهای مجاز ، نقش بازاریاب را دارد و حقوق مادی و معنوی آن متعلق به حسن مرشدی پناه می باشد .
2-مشتری/مصرف کننده نهایی یا خریدار: به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که کالا یا خدمات مورد نیاز خود را از طریق فروشگاه اینترنتی آف لند بی سفارش می دهد .
3- تآمین کننده / فروشنده کالا : هر شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه انعقاد قرارداد با حسن مرشدی پناه امکان فروش کالا و خدمات خود به مشتریان نهایی را از طریق سایت فروشگاه اینترنتی آف لند بی دارد .
4- قرارداد : به مجموعه شرایط توافق شده فی ما بین حسن مرشدی پناه و تآمین کننده و پذیرش قوانین فروشندگی سایت آفلندبِی توسط تامین کننده به واسطه ثبت نام در پنل فروشندگی سایت آفلندبِی اطلاق می شود که مطابق آن شرایط لازم برای فراهم آمدن امکان فروش کالا درسایت فروشگاه اینترنتی آف لند بی به تآیید حسن مرشدی پناه و تآمین کننده ی رسد . و برای طرفین لازم الاجرا است .
5- – فرآیند فروش کالا :به فرآیند دریافت سفارش مشتریان، اطلاع رسانی آن به تامین کننده و تامین کالای سفارشات از طریق تامین کننده که در قالب دستورالعمل فروش و تامین کالا به عنوان ضمیمه ی الزامی و لاینفک الکترونیکی قرارداد می باشد.
6- دستورالعمل ها :کلیه ی اطلاعات تخصصی راجع به موضوعات مندرج در قرارداد هستند که  ضمیمه قرارداد بوده و جزء لاینفک قرارداد هستند و اجرای تمامی آنها برای تامین کنندگان لازم الاجرا خواهد بود.
7- – حق الزحمه : معادل ریالی درصدی معین از قیمت فروش هر گروه از کالاهای تامین کننده در سایت آف لند بی است.
ماده ۳) موضوع قرارداد:
اقدام  حسن مرشدی پناه به بازاریابی برای فروش کالاهای تامین کننده از طریق نمایش و ارائه محصولات در وب سایت و اپلیکیشن فروشگاهی آف لند بی مطابق قانون تجارت الکترونیک.
ماده ۴) حق الزحمه
حق الزحمه حسن مرشدی پناه مطابق با پیوست (۱) دستورالعمل محاسبات مالی که ضمیمه ی قرارداد و جزء لاینفک آن است محاسبه خواهد شد.
ماده ۵) فرآیند فروش و پرداخت
فروش کالا به مشتری نهایی، صرفا توسط تامین کننده صورت می پذیرد و فروشگاه اینترنتی آف لند بی تنها زیرساخت انجام فروش را فراهم می نماید.
ماده ۶) مدت و شرایط تمدید قرار داد
این قرار داد از زمان امضاء تا تاریخ  شش ماه پس از صدور اولین فاکتور اعتبار دارد و در صورت عدم اقاله ، خاتمه ویا فسخ قرارداد از سوی طرفین ، قرارداد ،الحاقیه ها و دستور العمل های وابسته به آن بصورت خودکار طبق آخرین شرایط مندرج در صفحه مربوط به تامین کنندگان که آدرس آن به آنها معرفی می شود به مدت 6 ماه تمدید می گردد و تامین کننده با ادامه فعالیت خود تمدید را پذیرفته است .
ماده ۷) شرایط حاکم بر قرارداد
۱-۷) طرفین موظفند کلیه اطلاعات محرمانه طرف دیگر از جمله اسناد حقوقی و توافق نامه همکاری فیمابین را در زمان قرارداد و پس از آن محرمانه نگاه دارند. مگر با دستور مورد مراجع ذی صلاح قانونی.
۲-۷) هیچ یک از مواد و مفاد قرارداد حاضر به معنای شراکت یا وجود رابطه کارگر و کارفرمائی فیمابین تامین کننده و فروشگاه آف لند بی نمی باشد.
۳-۷) تامین کننده متعهد می گردد که عودت کالاهای معیوب و یا آکبند را تا 7 روز از زمان تحویل آن به مشتریان تحت شرایط مندرج در پیوست (۲) دستورالعمل فروش و تامین کالا بپذیرد.
۴-۷) هزینه های ارسال و جابجایی کالا به شرح جدول “اطلاعات تکمیلی عملیات تامین کالا” در پیوست (۲) دستورالعمل فروش و تامین کالا است که در محاسبات دوره ای اعمال می گردد.
۵-۷) در صورت بروز عوامل فورس ماژور، قرارداد موقتا متوقف و پس از رفع آن به همان روال سابق ادامه می یابد.
۶-۷) کلیه ابلاغیه ها ، اخطارها، پیام‌ها و مکاتبات فروشگاه آف لند بی از طریق پنل کاربری تامین کننده و همچنین ایمیل معرفی شده ی ایشان صورت میگیرد. فروشگاه  آف لند بی ، مسئولیتی در خصوص عدم توجه و یا عدم مشاهده پیام‌ها توسط تامین کننده نخواهد داشت.
۷-۷) در صورتی که در خصوص هر یک از شروط عدم مسئولیت یا نقض هر یک از مقررات کشور در رابطه با توزیع کالا یا محصولات تامین کننده، مسئولیتی بر فروشگاه آف لند بی تحمیل گردد، تامین کننده موظف است که کلیه خسارات مادی و معنوی وارده بر فروشگاه آف لند بی را جبران نماید.
ماده ۸) تعهدات فروشگاه آف لند بی
بر اساس مفاد این قرارداد فروشگاه آف لند بی متعهد به انجام امور ذیل می باشد:
۱-۸) هماهنگی با کلیه شرکت های پستی، جهت ارسال کالاها به مشتری بر عهده فروشگاه آف لند بی می باشد.
۲-۸) فروشگاه آف لند بی مجاز است با عنایت به شرایط و سیاست های شرکت ، در صورت نیاز شرایط و بندهای قرارداد را اصلاح نماید. تغییرات به محض به روزرسانی و اطلاع به تامین کننده، اجرایی خواهد شد و ادامه همکاری تامین کننده به منزله پذیرش تغییرات خواهد بود.
۳-۸) فروشگاه آف لند بی آموزش‌های لازم را به تامین کننده جهت به روزرسانی لیست کالاها، موجودی آنها و قیمت فروش ارائه خواهد داد.
ماده ۹) حقوق و تعهدات تامین کننده
۱-۹) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده موظف به ثبت اطلاعات و ارائه مدارک درخواستی فروشگاه آف لند بی خواهد بود.
۲-۹) به موجب این قرارداد ، تامین کننده موظف به مطالعه و رعایت می‌شود که کلیه ی قوانین ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و ابلاغیه هایی که فروشگاه آف لند بی در بخش مستندات سایت یا پنل تامین کننده یا ایمیل ایشان قرارداده یا ارسال می شوند خواهد بود.
۳-۹) تامین کننده اظهار می‌نماید از کلیه مقررات قانونی از جمله مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و مبارزه با پولشویی، تعزیرات ، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‎ای ، قانون تجارت الکترونیک، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و سایر قوانین مربوط اطلاع کامل دارد و پای‌بند به رعایت آن‌ها است. در صورت ادعا یا مطالبه حق از ناحیه اشخاص ثالث، مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارات احتمالی خواهد بود.
۴-۹) چنانچه تامین کننده در نتیجه استفاده مشتریان از محتوای تولید شده، به هرگونه اطلاعات شخصی مشتریان از جمله نام، یا سایر اطلاعات و داده‌های شخصی آنان دسترسی پیدا کند، متعهد است:
الف- کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حریم خصوصی را رعایت نماید و در صورت نقض، عواقب آن را بپذیرد.
ب- تنها برای مقاصدی که فروشگاه آف لند بی مجاز دانسته است از این اطلاعات استفاده نماید.
ج- هرگونه گردآوری، استفاده، تغییر و ذخیره اطلاعات مشتریان را تنها با اجازه فروشگاه آف لند بی و به صورت آشکارا انجام دهد.
۵-۹) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده مسئول حفاظت از نام کاربری و رمز عبور پنلی که به او اختصاص یافته است، شناخته می‌شود و مسئولیت تمامی فعالیت‌هایی را که با نام کاربری او انجام می‌گیرند، از قبیل محتواگذاری، پذیرش سفارشات، ارسال اطلاعات و سایر موارد ارتباطی بر عهده خواهد داشت.
۶-۹) به موجب قرارداد حاضر تامین کننده متعهد است در صورت تغییر اطلاعات تماس خود، آن را فوراً به اطلاع فروشگاه آف لند بی برساند.
 ماده ۱۰) خسارات قراردادی
چنانچه به موجب این قرارداد از جانب تامین کننده خسارتی به فروشگاه آف لند بی یا مشتری نهایی وارد آید، تامین کننده ضامن جبران خسارت می باشد. بدیهی است شرایط این ماده جدای از ماده جرایم این قرارداد است و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده ۱۱) حل اختلاف
۱-۱۱ ) حل اختلاف بین مشتری و تامین کننده:
در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه ی بین مشتری و تامین کننده، مورد اختلاف توسط فروشگاه آف لند بی به عنوان داور مرضی الطرفین بررسی و نتیجه برای طرفین لازم الاجرا می باشد.
۲-۱۱) حل اختلاف در تفسیر این قرارداد
الف) در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با تفسیر مفاد و اجرای قرارداد حاضر ابتدا طرفین تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره، صلح و سازش مورد را مرتفع نمایند. در صورت لاینحل ماندن مورد اختلاف، حق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی برای طرفین محفوظ خواهد بود.
ب) در زمان بروز اختلاف، در صورت توافق طرفین، دو طرف به انجام تعهدات اولیه خود بر اساس قرارداد تا حل مناقشه ادامه می دهند، در غیر این صورت، تا زمان حل و فصل کامل موضوع اختلاف، تعهدات طرفین متوقف خواهد شد.
ماده ۱۲) تفسیر قرارداد
۱-۱۲) در صورتی که به موجب حکم دادگاه یا قوانین جاری کشور، هر یک از مقررات این قرارداد نامعتبر شناخته شود، اولاً خدشه‌ای به سایر مفاد قرارداد وارد نشده و ثانیاً پیشنهاد فروشگاه آف لند بی در خصوص اجرای سایر مفاد قرارداد به نحوی که بیشترین تطابق را با اراده اولیه طرفین داشته باشد، پذیرفته خواهد شد.
۲-۱۲) کلیه حقوق فروشگاه آف لند بی (مصرح در این قرارداد) در زمان قرارداد و پس از آن قابل پیگیری می باشد.
ماده ۱۳) فسخ قرارداد
۱-۱۳ ) هر یک از طرفین می تواند با اعلام کتبی ۳۰ روزه به طرف مقابل، قرارداد را فسخ نماید و در این فاصله طرفین باید تعهدات جاری و تسویه حساب خود را به نحو کامل انجام داده یا برای انجام آن به نحوی که مقتضی می دانند با توافق یکدیگر مهلتی تعیین نمایند.
۲-۱۳) فروشگاه آف لند بی می‌تواند در مدت اعتبار این قرارداد بنا به تشخیص خود یا بروز تخلفات تامین کننده طبق پیوست (۳) دستورالعمل رسیدگی به تخلفات، قرارداد را خاتمه داده و با اخطار قبلی یا بدون آن دسترسی تامین کننده به کلیه سیستم های فروشگاه آف لند بی را معلق نماید. در این صورت تمامی حقوق و امتیازات اعطا شده از جانب فروشگاه آف لند بی به تامین کننده متوقف خواهد شد و حق فروشگاه آف لند بی برای رد درخواست مجدد همکاری با تامین کننده محفوظ است.
۳-۱۳) در صورت محقق شدن هر یک از حالات پیوست (۳) دستورالعمل رسیدگی به تخلفات یا هر عنوان تخلف عمدی یا قصور فاحش از سوی تامین کننده، فروشگاه آف لند بی می‌تواند با اخطار کتبی و قبلی ده روزه قرارداد حاضر را فسخ نماید. در این صورت آف لند بی با لغو امتیاز کاربری، عرضه کالاهای تامین کننده را متوقف خواهد نمود.
ماده ۱۴) اقامتگاه قانونی طرفین
نشانی و اقامتگاه قانونی فروشگاه آف لند بی در وب سایت رسمی آن قید گردیده و اقامتگاه تامین کننده نیز همان محلی است که در فرم پنل تامین کننده توسط ایشان ثبت گردیده است و هر گونه تغییر در نشانی و اقامتگاه باید به اطلاع طرف دیگر برسد. ارسال هرگونه مکاتبات و اوراق عادی و رسمی به این نشانی ها، ابلاغ شده واقعی تلقی می شود.
 ماده ۱۵) ضمائم و پیوست ها
 ۱۵-۱) پیوست ۱- دستورالعمل محاسبات مالی
مقدمه :
در راستای تشریح ماده ۴ قرارداد الکترونیکی منعقده فی ما بین فروشگاه اینترنتی آف لند بی با تامین کنندگان، و استناد پذیری ماده ۶ قرارداد مذکور، دستورالعمل حاضر تدوین و به کلیه ی تامین کنندگان ابلاغ می گردد.
مفاد دستورالعمل

ماده ۱ ) درصد حق الزحمه فروشگاه آف لند بی از فروش کالای تامین کننده در سایت فروشگاه آف لند بی نسبت به هر گروه از کالا ها متفاوت میباشد.
ماده ۲ ) حق الزحمه فروشگاه آف لند بی مشمول قانون مالیات برارزش افزوده می باشد که مبلغ آن به صورتحساب ها اضافه و از تامین کننده دریافت می گردد.
ماده ۳) مفروض است که کلیه قیمت‌های ارائه شده توسط تامین کننده بر روی وب سایت فروشگاه آف لند بی ، به صورت مقطوع و شامل مالیات بر ارزش افزوده بوده (در صورت عدم معافیت کالا) و مبلغ آن توسط خریدار نهایی پرداخت می گردد.
تبصره: مسئولیت مسائل مالیاتی هر یک از طرفین برعهده همان طرف می باشد.
ماده ۴) مسئولیت دریافت وجه سفارشات از مشتریان برعهده فروشگاه آف لند بی و تامین کننده می باشد.

ماده ۵) فروشگاه آف لند بی می تواند میزان حق الزحمه یا نحوه دریافت مبالغ را تغییر دهد، تغییر میزان و نحوه دریافت آن از طریق پنل و یا پست الکترونیک به اطلاع تامین کننده خواهد رسید. در صورت اطلاع رسانی از سوی تامین کننده در رابطه با عدم پذیرش آن در مهلت مقرر، فروشگاه آف لند بی می‌تواند علاوه بر تسویه حساب تا تاریخ مقرر، دسترسی وی به پنل تامین کنندگان را به حالت تعلیق در آورد.

ماده ۶) تامین کننده مسئول دریافت مبالغی است که حضوری به دو صورت وجه نقد و از طریق دستگاه کارت خوان از مشتری دریافت می شود می باشد و مبالغی که از طریق درگاه اینترنتی دریافت می شود در اختیار فروشگاه آف لند بی خواهد بود.

ماده ۷) فروشگاه آف لند بی به صورت هفتگی ، بهای محصولات فروش رفته در بازه زمانی یک هفته را که از مشتری دریافت کرده (به غیر از سفارشات عودت شده) ، پس از کسر حق الزحمه و سایر هزینه‌ها و مبالغ ذکر شده در قرارداد، از طریق شماره شبای تایید شده در پنل کاربری تامین کننده توسط فروشگاه آف لند بی ، طی یک روز کاری پس از محاسبه به تامین کننده پرداخت خواهد نمود و در صورت عدم تسویه در موعد مقرر تامین کننده می تواند از طریق مراجع قانونی اقدام به وصول مطالبات خود نماید.
. آغاز فرایند محاسبه، اولین روز کاری پس از پایان هفته می‌باشد. منظور از روزکاری، هر روز هفته، به استثنای پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی جمهوری اسلامی ایران، از ساعت ۸ الی ۱۷ است.
تبصره ۱: در صورتی که مبلغ دریافتی از طریق درگاه اینترنتی ، از حق الزحمه فروشگاه آف لند بی (3 درصد از کل مبلغ فروش ) کمتر باشد ، تامین کننده موظف است در پایان هفته و طی یک روز کاری مابه التفاوت را از طریق شماره شبای متعلق به فروشگاه آف لند بی پرداخت نماید و در صورت عدم تسویه در موعد مقرر فروشگاه آف لند بی می تواند پنل کاربری تامین کننده را به حالت تعلیق درآورد و از طریق مراجع قانونی اقدام به وصول مطالبات خود نماید.

تبصره ۲: در صورت وجود مغایرت در حساب‌ها، طرفین تنها طی یک دوره تسویه آتی پس از انجام پرداخت می توانند مراتب را به طرف دیگر اعلام نمایند. بدیهی است پس از این بازه زمانی، طرفین می توانند از اعمال تغییرات امتنا نمایند.

 ۱۵-۲) پیوست ۲- دستورالعمل فرآیند فروش و تامین کالا
مفاد دستورالعمل:
ماده ۱ ) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده تضمین می‌کند که از اهلیت قانونی لازم برای انعقاد معاملات برخوردار است و چنانچه به نمایندگی از یک شخص حقوقی به عنوان تامین کننده، این قرارداد را منعقد می‌نماید، دارای اختیار قانونی لازم برای این کار است و در صورت نیاز مدارک نمایندگی خود را به فروشگاه آف لند بی ارائه می‌دهد.
ماده ۲) به موجب قرارداد حاضر، تامین کننده مسئول تطابق محتوای کالا و محصولات ارائه شده در سایت فروشگاه آف لند بی با کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و کسب مجوزهای مربوطه شناخته می‌شود.
ماده ۳ ) فروش کالا به مشتری نهایی، صرفا توسط تامین کننده صورت می پذیرد و فروشگاه آف لند بی تنها زیر ساخت انجام فروش را فراهم می نماید لذا مسئولیت صدور فاکتور در وجه مشتری نهایی برعهده تامین کننده است (در رابطه با تامین کنندگان طلا این امر الزامی می باشد) و فروشگاه آف لند بی مسئولیتی در قبال آن و مسائل مربوط به آن ندارد.
ماده ۴) تامین کننده مسئول است پیش از ارائه هرگونه محتوا در سایت فروشگاه آف لند بی ، اختیارات قانونی لازم به منظور اعمال حقوق ناشی از این قرارداد را کسب نموده، و فارغ از هرگونه ادعا از سوی اشخاص ثالث اختیار عرضه آن را دارا باشد.
ماده ۵) مسئولیت ارسال و تحویل کالا به انبار و یا محل های توزیع آطی دو روز از زمان ثبت سفارش در Seller center بر عهده تامین کننده می باشد. (ساعت تحویل سفارشات از ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰ است). در صورتی که تامین کننده امکان ارسال سفارش را مطابق بند فوق نداشته باشد، فروشگاه آف لند بی می تواند نسبت به دریافت کالا از محل تامین کننده اقدام نماید و به ازای هر مرتبه مراجعه جهت دریافت کالا، تامین کننده متعهد به پرداخت مبلغ ثابت ……… تومان به فروشگاه آف لند بی می باشد.
ماده ۶) تامین کننده متعهد می گردد که مالک کالاهای ارائه شده به فروشگاه آف لند بی بوده و تمامی کالاها نو، آکبند، اصل و دارای گارانتی معتبر و مطابق شرایط ذکر شده در سایت آف لند بی می باشد. تامین کننده اذعان می دارد که کالا از مبادی رسمی کشور وارد گردیده است. بدیهی است مسئولیتی از این بابت متوجه فروشگاه آف لند بی نخواهد بود و چنانچه در این ارتباط خسارتی به فروشگاه آف لند بی ، یا مشتری نهائی وارد آید، تامین کننده متعهد به جبران خواهد بود. خسارات موضوع این بخش قرارداد پس از اتمام قرارداد همکاری نیز موضوعیت دارند.
ماده ۷) تامین کننده متعهد است در صورت اعمال هرگونه تغییر در نوع و بهای کالا، توقف تولید یا عرضه محصول، و همچنین تخفیف های ارائه شده به سایر خریداران را در اسرع وقت به فروشگاه آف لند بی اطلاع دهد. در غیر این صورت مسئولیت کلیه خسارت های وارده به فروشگاه آف لند بی و مشتری نهایی، برعهده تامین کننده می‌باشد.
ماده ۸) تامین کننده مسئول تولید اطلاعات محصولات، تعیین و اعلام قیمت آنها به فروشگاه آف لند بی است.
ماده ۹) تامین کننده مسئول انجام کنترل کیفیت محصولات خود است و فروشگاه آف لند بی تنها در صورت بروز هرگونه ادعا از سوی مشتریان مبنی بر معیوب و یا ناقص بودن کالا و یا عدم تطابق آن با سفارش ثبت شده (اعم از رنگ و سایر ویژگی های کالا)، نسبت به بررسی موضوع اقدام خواهد نمود و بر مبنای نظر کارشناسی فروشگاه آف لند بی اقدامات لازم اعم از تعویض کالا و یا عودت مبلغ سفارش به مشتری از سوی تامین کننده صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۱۰) قیمت های مندرج بر روی سایت فروشگاه آف لند بی می بایست رقابتی و حداقل برابر با قیمت کالاهای مشابه در سایر فروشگاه ها (اعم از اینترنتی و یا غیر اینترنتی) باشد.
ماده ۱۱) پیرو ماده ۳ دستورالعمل حاضر، بدیهی است در صورت صدور فاکتور در وجه فروشگاه آف لند بی و اظهار نمودن آن در گزارشات مالیاتی، مراتب مورد تائید نبوده و همچنین فروشگاه آف لند بی هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و مسئول خسارت وارده احتمالی ، تامین کننده خواهد بود.
ماده ۱۲) در صورت لغو شدن سفارش از سوی تامین کننده به دلیل “اتمام موجودی” یا “قیمت اشتباه”، و یا تاخیر در ارسال کالا از سوی تامین کننده، شرایط ذیل اعمال خواهد شد:
الف) لغو سفارش از سوی تامین کننده:
الف-۱) در صورتی که سفارش طی روز اول کاری به دلیل «اتمام موجودی» یا «قیمت اشتباه» از سوی تأمین کننده لغو گردد؛ صرفاً مبلغ کمیسیون به عنوان جریمه مصادره و هیچ گونه جریمۀ دیگری متوجه تأمین کننده نخواهد بود.
الف-۲) در صورتی که سفارش پس از روز اول کاری به دلیل «اتمام موجودی» یا «قیمت اشتباه» از سوی تأمین کننده لغو گردد؛ علاوه بر مبلغ کمیسیون، تأمین کننده به ازای هر کالای لغو شده متعهد به پرداخت 10 درصد قیمت هر کالا در وجه فروشگاه آف لند بی می باشد.
ب) تأخیر در ارسال کالا:
ب-۱) تأمین کنندگان موظفند تمامی سفارش های خود را در تاریخ و ساعت تعیین شده از سوی مشتری تحویل دهند.
ب-۲) در صورت عدم تحویل کالا در زمان تعیین شده به مشتریان ، تأمین کننده متعهد به پرداخت 5 درصد قیمت هر کالا ( تا 10 دقیقه تاخیر) و 10 درصد قیمت هر کالا ( بیش از 10 دقیقه تاخیر) به فروشگاه آف لند بی می باشد و فروشگاه آف لند بی هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
ج) نرخ لغو سفارش های ماهانه:
ج-۱) با توجه به نرخ لغو کالاها، فروشگاه آف لند بی می تواند نسبت به اعمال محدودیت هایی در رابطه با تعداد سفارش های مجاز تأمین کننده اقدام نماید. همچنین در صورتی که در دو ماه متوالی، نرخ لغو کالاهای تأمین کننده بیش از ۲۰ درصد باشد، فروشگاه آف لند بی می تواند نسبت به تعلیق حساب کاربری تأمین کننده اقدام نماید. این مورد در رابطه با تأمین کنندگانی که حداقل ده سفارش در ماه داشته باشند اعمال می شود.
ماده ۱۳) عودت کالا
۱-۱۳) طرفین توافق می نمایند عودت کالا تا 2 روز از زمان تحویل آن به مشتریان قابل قبول باشد. تامین کننده مرجوع کردن کالا و یا تعویض کالا را تحت شرایط زیر پذیرفت:
الف) کالای تحویل داده شده توسط تامین کننده معیوب، تاریخ مصرف گذشته یا مطابق مندرجات سفارش کالا و توصیفات آن نباشد. در این شرایط ، تامین کننده ظرف یک روز کاری پس از دریافت آن، کالا را مطابق انتخاب مشتری تعویض نموده و یا کل مبلغ آن را عودت دهد. چنانچه کالا به علت کمبود موجودی قابل تعویض نباشد، تامین کننده ملزم است بهای کالا را از طریق فروشگاه آف لند بی به مشتری عودت نماید.
۲-۱۳) در رابطه با هزینه حمل و نقل سفارشات عودت داده شده از(یا به) مشتری، موارد به شرح ذیل می باشد:
الف) تنها در صورتی هزینه های حمل و نقل عودت سفارشات بر عهده تامین کننده است که عودت کالا ناشی از کالای معیوب و یا ناقص و یا ارسال کالای مغایر با سفارش مشتری (رنگ، سایز، مدل و غیره) باشد. در این صورت به ازای هر سفارش ، کل هزینه حمل و نقل از تامین کننده کسر می گردد.
ب) در صورتی که عودت کالا ناشی از قصور تامین کننده نباشد، هیچ گونه هزینه حمل و نقل عودت سفارش شامل حال تامین کننده نخواهد شد.
گروه معاف از پذیرش عودت کالا
توضیحات

کتاب، CD، DVD و محتوای دیجیتال

مواد غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی

لباس زیر و لباس خواب

زیورآلات طلا

تبصره ۱: گروه کالاهایی که طبق آیین نامه های صادره از سوی e-namad معاف از پذیرش عودت کالا

ماده ۱۷) در رابطه با محصولات آرایشی، بهداشتی و غذایی، ضوابط و شرایط ذیل نافذ می باشد:
۱-۱۷) محصولات آرایشی، بهداشتی و غذایی وارداتی
دارا بودن پروانه بهداشتی ورود و سایر مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو
دارا بودن برچسب اصالت و سلامت از سازمان غذا و دارو
الزام به توزیع و عرضه از طریق نمایندگی ها و شبکه توزیع دارای مجوز از سازمان غذا و دارو
رعایت نظام ردیابی و رهگیری محصولات، به نحوی که در صورت لزوم سازمان غذا و دارو امکان شناسایی مصرف کننده نهایی و تامین کننده محصول را داشته باشد.
۲-۱۷) محصولات آرایشی، بهداشتی و غذایی تولید داخل
دارا بودن پروانه بهداشتی ساخت و سایر مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو
دارا بودن برچسب اصالت و سلامت از سازمان غذا و دارو
الزام به توزیع و عرضه از طریق نمایندگی ها و شبکه ی توزیع دارای مجوز از سازمان غذا و دارو
رعایت نظام ردیابی و رهگیری محصولات، به نحوی که در صورت لزوم سازمان غذا و دارو امکان شناسایی مصرف کننده نهایی و تامین کننده محصول را داشته باشد.
۳ -۱۷) موارد عمومی
می بایست تاریخ مصرف کلیه محصولات آرایشی، بهداشتی وغذایی تولید داخل حداقل ۶ ماه از زمان سفارش مشتری و محصولات آرایشی، بهداشتی و غذایی وارداتی حداقل ۳ ماه از زمان سفارش مشتری باشد. در غیر اینصورت، کالای موردنظر غیرفعال شده و مبلغ پرداختی از سوی مشتری به صورت کامل مسترد خواهد شد. همچنین جرائم عدم تامین کالا شامل حال تامین کننده خواهد شد و در صورت تکرار این تخلف بیش از ۳ مرتبه، فروشگاه آف لند بی می تواند نسبت به تعلیق حساب کاربری تامین کننده اقدام نماید.
 ۱۵-۳) پیوست ۳- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات
مقدمه :
در راستای تشریح ماده ۱۰ قرارداد الکترونیکی منعقده فی ما بین فروشگاه آف لند بی با تامین کنندگان، و استناد پذیری ماده ۶ قرارداد مذکور، دستورالعمل حاضر تدوین و به کلیه‌ی تامین کنندگان ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱) تعاریف:
۱-۱) مسدود شدن صفحه ی تامین کننده در سایت: صفحه ی نمایش کالاهای تامین کننده درسایت مسدود شده و هیچ کالایی از تامین کننده نمایش داده نمی شود. در این صورت تامین کننده می تواند از طریق پنل کاربری خود روند فروش های قبلی خود را تکمیل نماید( که این شرایط می‌تواند مدت داشته باشد و پس از گذشت مدت زمانی مدنظر می‌توان به تامین کننده اجازه فعالیت دوباره داده شود.)
۲-۱) لغو امتیاز کاربری: در این حالت کلیه ی دسترسی های تامین کننده به پورتال لغو می‌گردد. در صورت عدم اتمام تعهدات سفارشات قبلی، تکمیل معاملات بر اساس توافق طرفین خارج از پورتال صورت خواهد گرفت.
ماده ۲) تامین کننده در رابطه با محتوایی که در سایت فروشگاه آف لند بی بارگذاری نموده است، مسئول می‌باشد و در صورتی که محتوای مذکور خلاف شئونات اخلاقی، قوانین و موازین جمهوری اسلامی ایران باشد، تمامی تبعات آن بر عهده تامین کننده خواهد بود.
ماده ۳) مواردی از تخلفات که منجر به مسدود شدن صفحه‌ی تامین کننده و در صورت لزوم لغو امتیاز کاربری یا عدم واریز وجه به حساب تامین کننده خواهد شد:
۱-۳- عرضه کالاهای خارجی یا ایرانی بدون مجوز قانونی ، قاچاق یا متعلق به دیگران (مسدود شدن صفحه تامین کننده)
۲-۳- هرگونه نقض حقوق مالکیت اشخاص ثالث اعم از مادی و معنوی و یا سوء استفاده از برند و عرضه هرگونه کالای دستکاری شده و استفاده شده (مسدود شدن صفحه تامین کننده)
۳-۳- انجام هرگونه فعالیت متقلبانه (لغو امتیاز کاربری)
۴-۳- هرگونه تلاش در راستای فریب دادن مشتریان، در معرفی محصولات یا کالاهای خود و دیگر تامین کنندگان شامل دستکاری در سیستم فروشگاه آف لند بی (عدم واریز وجه و مسدود شدن صفحه تامین کننده)
۵-۳- مبادرت به معامله کالاهای ممنوعه (کالاهایی که عرضه‌ی آن طبق قوانین کشور ممنوع می‌باشد)، نقض قوانین سایت و همچنین تخطی از قانون (عدم واریز وجه و مسدود شدن صفحه تامین کننده)
۶-۳- در صورت احتمال وجود هر گونه تناقض اطلاعات و نام کاربری وارد شده با اطلاعات واقعی فرد (لغو امتیاز کاربری و عدم واریز وجه)
۷-۳- درصورتی که به تشخیص فروشگاه آف لند بی تامین کننده هر یک ازمواد قرارداد حاضر را نقض نموده یا مرتکب تخلف شود (مسدود شدن صفحه تامین کننده یا لغو امتیاز کاربری)
۸-۳- انتشار محتوای مجرمانه با توجه به آنچه در پایگاه اینترنتی “کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه” به نشانی internet.ir ذکر شده است (لغو امتیاز کاربری)
۹-۳- تکرار هر کدام از موارد فوق (لغو امتیاز کاربری)

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه